Je bent briljant, prachtig, talentvol en fantastisch!

Geloof jij in jezelf? Dat is een belangrijke vraag bij het coachen. Door mijn coachees in zichzelf te laten geloven versterken ze hun zelfvertrouwen en zullen ze hun doelen bereiken.

who are you not to be?

Een groot voorbeeld als het gaat om het bereiken van je doelen is Nelson Mandela. Hij zat zevenentwintig jaar in de gevangenis en hij bleef geloven in een rechtvaardige samenleving. Tijdens zijn inaugurale rede in 1994 sprak hij onderstaande, prachtige tekst van Marianne Williamson:

Our deepest fear

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.

It is our light, not our darkness that most frightens us.

We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?

Actually, who are you not to be?

You are a child of God.

Your playing small does not serve the world.

There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you.

We are all meant to shine, as children do.

We were born to make manifest the glory of God that is within us.

It’s not just in some of us; it’s in everyone.

And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.

As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

In het Nederlands:

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf, wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God.
Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.
Die is niet alleen maar in sommigen van ons, die is in iedereen.
En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze eigen angst bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.